Exciting Hunting Tours

Smještaj

Hotel kategorije 3* u Daruvaru, standardna je opcija smještaja lovnih gostiju. Udaljenost od lovišta je 20-tak minuta lagane vožnje.

U hotelu se organizira doručak i večera, dok je ručak u lovištu u nekom od natkrivenih šumarskih objekata. 


Odabir smještajne lokacije ovisi o finalnom programu i odabiru lovišta za pojedine grupe kao i željama lovaca. Naša je praksa da hotel ili lovačka kuća budu što bliže lovištima u kojima će se loviti.

Pogledajte neke od smještajnih kapaciteta, a prijedlog najboljeg izbora ostavite nama.Lovište Papuk

22 000 ha lovišta zapadni je dio planine Papuk. Ovo otvoreno lovište nalazi se ujedno i u Parku prirode Papuk i fantastičan je biotop posebno pogodan za divlje svinje koji je možemo reći u izobilju.

Teren je planinski, s visinom do 900 m iznad mora.

Guste bukove šume, branjevine i velike površine mladih sastojina čine Papuk idealnim za lov na divlje svinje prigonom!

Lov u Lovištu Papuk

Papuk smo izabrali prvenstveno radi velikog potencijala u lovu na divlje svinje pogonom, međutim nije za zanemarit mogućnosti lova na trofejnog vepra s čeke u vrijeme punog mjeseca ili planinskog jelena u vrijeme rike u kombinaciji s čeke ili ako je Lovac dobro fizički pripremljen, potražice.

Lov na divlje svinje prigonom organiziran je na način da se uvijek izaberu lakše pristupačni tereni prilikom razvođenja “štanda”, ali moramo upozoriti lovce da su malo teži usponi normalna pojava i da će morati propješaćiti nekoliko stotina metara do svoje lovne pozicije. U lovnom danu organizira se 3 – 4 prigona uz pomoć 15-tak pogonića i nešto više pasa koji čine ovaj lov u planini jedinstvenim doživljajom.


 

U lovnoj sezoni 2012./2013., prosjek je bio 21 odstrijeljena divlja svinja po danu lova prigonom!

"Croatia joined EU on July the 1st! We wish you a pleasant holiday and a successful hunt! "

LOVAG l.t.d.