Accomodation

Lov se organizira u lovištima Ulan, Krakolka, Boz-Jalpak, Cement i Emegen, koja se nalaze u u regiji Issyk-Kul i Naryn ukupne površine 200 000 ha. U svim kampovima je zaposleno profesionalno osoblje potrebno za kvalitetan i uspješan lov i boravak u kampu u trajanju putovanja.

Na raspolaganju je sva potrebna oprema; konji, komforne kuće s električnom strujom i yurte, kuhar, iskusni lovni pratioci. Hrana se priprema svakodnevno (dva ili tri obroka u danu) od strane školovanog kuhara.