Lov u Lovištu Papuk

Papuk smo izabrali prvenstveno radi velikog potencijala u lovu na divlje svinje pogonom, međutim nije za zanemarit mogućnosti lova na trofejnog vepra s čeke u vrijeme punog mjeseca ili planinskog jelena u vrijeme rike u kombinaciji s čeke ili ako je Lovac dobro fizički pripremljen, potražice.

Lov na divlje svinje prigonom organiziran je na način da se uvijek izaberu lakše pristupačni tereni prilikom razvođenja “štanda”, ali moramo upozoriti lovce da su malo teži usponi normalna pojava i da će morati propješaćiti nekoliko stotina metara do svoje lovne pozicije. U lovnom danu organizira se 3 – 4 prigona uz pomoć 15-tak pogonića i nešto više pasa koji čine ovaj lov u planini jedinstvenim doživljajom.


 

U lovnoj sezoni 2012./2013., prosjek je bio 21 odstrijeljena divlja svinja po danu lova prigonom!