Lovišta spačvanskog bazena

35 000 ha otvorenog lovišta u najvećem neprekinutom kompleksu hrastove šume u svijetu od ukupno 55 000 ha, poznatijeg pod nazivom Spačvanski bazen. Rijeka Spačva dijeli ime s lovište kroz koje prolazi većim dijelom svoga toka. Lovište je nizinskog tipa i nije fizički prezahtjevno za lov šuljanjem. Brojne visoke čeke omogučavaju i komotniji lov na barama, križanjima prosjeka i šumskim livadama.

Divlja svinja i jelen obični, glavne su lovne vrste dok je srna manje zastupljena.