Smještaj

Hotel kategorije 3* u Daruvaru, standardna je opcija smještaja lovnih gostiju. Udaljenost od lovišta je 20-tak minuta lagane vožnje.

U hotelu se organizira doručak i večera, dok je ručak u lovištu u nekom od natkrivenih šumarskih objekata. 


Odabir smještajne lokacije ovisi o finalnom programu i odabiru lovišta za pojedine grupe kao i željama lovaca. Naša je praksa da hotel ili lovačka kuća budu što bliže lovištima u kojima će se loviti.

Pogledajte neke od smještajnih kapaciteta, a prijedlog najboljeg izbora ostavite nama.